امور مالی و بازرگانی

اسکرول کنید

امور مالی و بازرگانی

قوانین مالیاتی اسپانیا برای مهاجران

مهاجرانی که در اسپانیا درآمد یا دارایی خاصی دارند، باید مالیات پرداخت کنند. آنها به دو گروه «مالیات دهنده‌ی مقیم» یا «مالیات دهنده‌ی غیر مقیم» در نظر گرفته می‌شوند.

 

شرایط مالیات دهنده مقیم

 • بیشتر از ۱۸۳ روز است که در اسپانیا زندگی می‌کند
 • درآمد سالانه او بیشتر از ۲۲۰۰۰ یورو است
 • در اسپانیا کسب و کار دارد
 • اعضای خانواده‌اش به صورت قانونی در اسپانیا ساکن هستند
 • پس اندازی بیش از ۱۶۰۰ یورو در حساب بانکی‌اش در اسپانیا دارد یا سودی به این مبلغ به حسابش واریز می شود
 • درامد حاصل از اجاره بیش از 1000 یورو دارد
 • دارایی‌هایش در خارج از این کشور ارزشی بیش از ۵۰ هزار یورو دارند
 • دارایی‌هایش از ۲۰ هزار یورو بیشتر است

 

شرایط مالیات دهنده غیرمقیم

 • کمتر از ۱۸۳ روز در اسپانیا سکونت دارد
 • در اسپانیا درآمد دارد
 • افراد غیرمقیم فقط باید مالیات بر درآمدشان در اسپانیا را پرداخت کنند

 

شرایط معاف از مالیات در اسپانیا

 • اگر فقط یک شغل دارند و درآمدشان در سال کمتر از ۲۲۰۰۰ یورو است
 • اگر چندین شغل مختلف دارند و درآمدشان در سال کمتر از ۱۴۰۰۰ یورو است
 • اگر سود سرمایه‌شان در مجموع در طی سال کمتر از ۱۶۰۰ یورو استانواع  مالیات در اسپانیا

به طور کلی ۶ نوع مالیات برای مهاجران در اسپانیا در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر هستند.

 • مالیات بر درآمد

کسانی که در اسپانیا ساکن هستند باید مالیاتی به نام Impuesto de Renta sobre las Personas Fisicas یا IRPF را پرداخت کنند. افرادی که در اسپانیا ساکن نیستند مالیات بردرآمد NRIT را پرداخت می کنند. مالیات بردرآمد به دو شکل مختلف محاسبه می‌شود.

مالیات درآمد عمومی: تمام درآمدهایی که از کار یا شرکت در بخت آزمایی‌ها به دست می‌آیند

مالیات درآمد حاصل از سپرده گذاری یا پس انداز: درآمدهای غیر مستقیم مانند سهام‌ها و سود حاصل از آنها، بهره بانکی، حقوق بازنشستگی، سود سرمایه‌گذاری یا درآمد از بیمه

 • مالیات بر ارث و هدایای نقدی

هر هدیه یا دارایی مادام العمری که توسط خانواده یا دوستان به فرد منتقل می‌شود. با توجه به ارتباط میان شخص و اهدا کننده‌ی ارث یا هدیه مالی می‌توان از تخفیف پرداخت مالیات بهره مند شد. همچنین مالیات بر ارث و هدایای نقدی در ایالت‌های مختلف این کشور نرخ‌های متفاوتی دارد.

 • مالیات مربوط به تمکن مالی 

اگر دارایی‌های فرد مانند ماشین، خانه, زمین، جواهرات و… بیشتر از ۷۰۰۰۰۰ یورو ارزش داشته باشد، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شود. افرادی که مقیم اسپانیا هستند باید این مالیات را بپردازند. افراد غیر مقیم باید مالیات دارایی‌هایی را بپردازند که در اسپانیا خریداری کرده‌اند.

 • مالیات بر عایدی از طریق انتقال دارایی

به سرمایه‌ای که با انتقال یک دارایی به دست می آید، مالیات تعلق می گیرد. برای مثال سرمایه‌ای که با فروش خانه یا فروش سهام به دست می‌آید شامل این نوع مالیات می‌شود.

 • مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) شناخته می شود. IVA بر انواع و اقسام خدماتی که در اسپانیا ارائه می‌شوند، اعمال می‌شود.

 • مالیات بر دارایی

صاحبان املاک در اسپانیا ملزم به پرداخت مالیات‌های زیر می‌باشند.

مالیات بر دارایی سالانه که به عنوان Impuesto Sobre Bienes Inmuebels (IBS) شناخته می‌شود

مالیات بر اجاره‌ای که از مستاجر دریافت می‌کنند

مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس سود حاصل از فروش ملکی که در اسپانیا دارند

مالیات بر دارایی‌هایی که جمعا بیشتر از ۷۰۰۰۰۰ یورو ارزش دارند

 

نرخ مالیات مهاجران اسپانیا  در سال ۲۰۲۳

مالیات بر درآمد

نرخ مالیات

تا ۱۲۴۵۰ یورو

۱۹ درصد

۱۲۴۵۰ – ۲۰۰۰۰ یورو

۲۴ درصد

۲۰۰۰۰ – ۳۵۲۰۰ یورو

۳۰ درصد

۳۵۲۰۰ – ۶۰۰۰۰ یورو

۳۷ درصد

۶۰۰۰۰ – ۳۰۰۰۰۰ یورو

۴۵ درصد

بیش از ۳۰۰۰۰۰ یورو

۴۷ درصدمالیات پس‌انداز و عایدی از طریق انتقال دارایی  

نرخ مالیات

تا ۶۰۰۰ یورو

۱۹ درصد

۶۰۰۰ – ۵۰۰۰۰ یورو

۲۱ درصد

۵۰۰۰۰ یورو – ۲۰۰۰۰۰ یورو

۲۳ درصد

بیش از ۲۰۰۰۰۰

۲۶ درصد

برای افراد غیر مقیم

۱۹ درصد