بیمه ماشین

اسکرول کنید

با خرید بیمه ماشین از ماروما شما می‌توانید با گواهینامه بین‌المللی نیز خودرو خود را بیمه کنید. البته باید این نکته را در نظر داشت که اسپانیا تنها 6 ماه گواهینامه بین‌المللی را قبول دارد و شما پس از گذشت 6 ماه باید گواهینامه این کشور را داشته باشید.

 پوشش‌های این بیمه‌نامه: 

  • Terceros که شامل مسئولیت مدنی، دفاع قانونی در صورت شکایت از شما، بیمه راننده و کمک رسانی در سفر و جاده می‌باشد.
  • Terceros ampliados که در آن سرقت ماشین، آتش‌سوزی، شکستگی شیشه و چراغ‌های ماشین و خودرو جایگزین در صورت خرابی و عدم دسترسی به ماشین خود، اضافه می‌گردد.
  • Todo riesgo که شامل بیمه بدنه نیز می‌شود.

 

برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ پیوست را دانلود کنید.

درخواست و محاسبه قیمت بیمه

"*" indicates required fields

MM slash DD slash YYYY